Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Management
Начало/Управленски екип

Управленски екип

управителен съвет
медицински съвет

Съвет на Директорите на МБАЛ „Доверие“

Борис Борисов - Председател

доц. д-р Димитър Гугутков, д.м. – Изпълнителен директор на МБАЛ “Доверие” АД

Анна Недялкова

доц. д-р Вълчин Гаров, д.м.

 

Управителен съвет на МЦ „Доверие“

Борис Борисов - Председател

доц. д-р Димитър Гугутков, д.м. – Изпълнителен директор на МЦ "Доверие" АД

Анна Павлова

 

Ролята на медицинския съвет на МБАЛ "Доверие" е свързана с консултиране на:

·         Общите идеи и направления на управлението на медицинските дейности; 

·         Изпълнението на плана за дейността на лечебното заведение и неговата медицинска, социална и икономическа ефективност;

·         Предложенията на началниците на отделения и лаборатории за подобряване дейността на техните структури;

·         Информационната дейност на лечебното заведение и предлагане мерки за подобряването й;

·         Въвеждането на нови медицински методи и технологии, повишаващи ефективността и качеството на медицинските услуги;

·         Съвета на Директорите на МБАЛ "Доверие" АД във връзка с възникнали въпроси по отношение медицинската дейност и финансовата ефективност на лечебното заведение. 

 

Председател:

д-р Димитър Гугутков, д.м.

Почетен председател:

проф. д-р Тома Пожарлиев

Членове:

д-р Орлин Томов

доц. д-р Димитър Чакъров

д-р Йордан Чурчев

д-р Янчо Делчев

д-р Гергана Багалийска

д-р Явор Семерджиев

доц. д-р Марин Георгиев

д-р Светлана Николова

д-р Рени Пейчева

д-р Петко Боев

д-р Антони Стоянов

д-р Петко Видков

маг. фарм. Марияна Йоргова

д-р Георги Трифонов

м.с. Албена Донева