Профил на купувача

;

Кабинети за общопрактикуващи лекари


Медицински център "Доверие" АД, ж.к. Овча купел 2 предлага обзаведени кабинети за общопрактикуващи лекари. лице и телефон за контакт 0895 771 903 Камелия Тодорова

“Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене на болнично бельо, операционно бельо, работно облекло, олекотени завивки и възглавници за нуждите на МБАЛ “Доверие” АД”

Предметът на поръчката е извършване на услуга “Изпиране, дезинфекция отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене на болнично бельо, операционно бельо, работно облекло, олекотени завивки и възглавници, за нуждите на МБАЛ “Доверие” АД”

Повече
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛ “Доверие” АД

Повече


Ежедневни доставки на готова болнична храна по диети за пациентите и готова храна за дежурния персонал на МБАЛ “Доверие” АД

Повече


Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ "Доверие" АД

Периодично повтарящи се доставки на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ “Доверие” АД”, съгласно техническа спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата покана, с цел избор на доставчик на посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за Възложителя.

Повече


Събиране и транспортиране, временно съхраняване, обезвреждане и изгаряне, чрез инсинерация на опасните отпадъци реализирани от дейността на МБАЛ “Доверие” АД

Повече


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от МБАЛ “Доверие” АД – гр. София


Ръководните принципи в работата на екипа на МК "Доверие" са:


Безотказност
Професионализъм
Качество
Коректност
Висок морал, Човещина и Етика

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки