Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Buyer's Profile
Начало/Профил на купувача/“Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене на болнично бельо, операционно бельо, работно облекло, олекотени завивки и възглавници за нуждите на МБАЛ “Доверие” АД”

Профил на купувача

 • “Изпиране, дезинфекция, отстраняване на трайно фиксирани петна, изкърпване, гладене на болнично бельо, операционно бельо, работно облекло, олекотени завивки и възглавници за нуждите на МБАЛ “Доверие” АД”

  21.12.2015

   

  Обществената поръчка включва всички дейности по изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, изкърпване, гладне на болнично бельо и работно облекло в съответствие с изискванията на  Наредба № 37/16.10.1995 г. обн., ДВ, бр.95 от 27.10.1995г., попр., бр.97 от 03.11.1995г. на Министъра на здравеопазването за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални, както и опаковането им в пликове (торби) за запазване хигиенните качества, намаляване рисковете от увреждане.   

   

   

Обратно