Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Лаборатория по трансфузионна хематология
Начало/Лаборатория по трансфузионна хематология

Лаборатория по трансфузионна хематология

Началник лаборатория: д-р Ангел Стоименов

 

МБАЛ „Доверие” е сред малкото частни болници в гр. София, разполагащи със собствена лаборатория по трансфузионна хематология. Чрез нея на територията на комплекса са осигурени своевременна медико-диагностична дейност, снабдяване с кръв и кръвни продукти, консултации и хемотрансфузионна терапия на пациентите съгласно всички изисквания на добрата лабораторна практика.

 

Извършват се:

·         определяне на кръвни групи, подгрупи и фенотипове;

·         определяне на антитела и подбор на кръв за всеки отделен пациент;

·         разширени проби за съвместимост на всички приематели;

·         осигуряване на доставка, съхранение, поддържане на резерв и експедиране на кръв и кръвни продукти;

·         оптимизиране на клиничното приложение на кръв и кръвни продукти и трансфузионен надзор с цел осигуряване и поддържане на качеството му;

·         оказване на консултативна помощ по отношение дейностите на трансфузионната хематология. 

 

Всички дейности се извършват съгласно изискванията на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и медицински стандарт „Трансфузионна хематология”.