Клинична лаборатория

;

Началник лаборатория: д-р Светлана Кръстева

 

Проверка на резултати от проведени изследвания тук.

Клиничната лаборатория на медицински комплекс „Доверие“ предлага широк набор от изследвания извършвани от опитни лаборанти чрез съвременни методи. Поддържа се тясна връзка с екипите от всички специалности, а модерната апаратура и стриктните процедури по контрол на качеството гарантират висока достоверност на резултатите. Обслужват се и пациенти насочени от други лечебни заведения, клиенти на доброволни здравноосигурителни фондове и самонасочили се пациенти на платен прием.


В клиничната лаборатория се изработва пълна гама от:

  • клинико-химични изследвания - субстрати, ензими, електролити, микроелементи, липиден статус

  • хематологични и цитологични изследвания
  • кръвосъсирване
  • хормони и туморни маркери

  • урина и телесни течности

  • имунологични изследвания

  • функционални тестове

  • гликирани белтъци


Полезна информация
Екипът на МК "Доверие" се грижи за здравето на пациентите си, като им осигурява не само висококачествена медицинска помощ, но и максимално добро съпътстващо обслужване. Разработихме и внедрихме система за получаване и анализ на обратната връзка от пациентите. Чрез нея всички мнения и препоръки достигат до управленските екипи. По този начин очакванията и реалните нужди на пациентите на болница "Доверие" взимат ключова роля при оценката на работата на медицинския комплекс и взимането на най-правилните решения.

Ръководните принципи в работата на екипа на МК "Доверие" са:


Безотказност
Професионализъм
Качество
Коректност
Висок морал, Човещина и Етика

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки