Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
доц. д-р Димитър Гугутков, д.м. Fade

доц. д-р Димитър Гугутков, д.м.

Специалност: анестезиология и интензивно лечение

 

Образование:

2017 г. Доктор по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията, МУ София

2014 г. Магистър по Обществено здраве и здравен мениджмънт, МУ София

2005 г. Придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение в МУ София

1998 г. Магистър-Лекар, МУ София

1990 г. Средно образование, ЕСПУ ''Христо Смирненски'' гр. Септември

 

Професионален опит:

От 2015 г. Изпълнителен директор на Медицински комплекс „Доверие” АД

2013 г. – 2015 г. Консултатнт по анестезиология и интензивно лечение в ПСАГБАЛ ''Св.София'' ЕАД

2007 г. – 2015 г. Преподавател към Катедра по анестезиология и интензивно лечение, МУ София

2005 г. – 2015 г. Анестезиолог-реаниматор в Университетска болница ''Майчин дом''

1999 г. – 2005 г. Анестезиолог-реаниматор в V МБАЛ гр.София

 

Квалификации:

2007 г. Специализация в ''Кинки'' Юнивърсити, гр. Осака Япония

2006 г. Специализация в ''Бен Гурион'' Юнивърсити гр. Бершева Израел

 

Владее руски и английски език

 

 

Обратно към екип