Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
д-р Величка Рашкова Fade

д-р Величка Рашкова

Специалност: Eндокринология

 

Образование:

2004 г. Придобита специалност "Eндокринология и болести на обмяната"
1992 г. Придобита специалност "Вътрешни болести"
1985 г. Медицинска академия, гр. София

 

Професионален опит:

2008 г. МБАЛ „Доверие”
1996 г. – 2008 г. ІV МБАЛ гр. София
1989 г. – 1996 г. Общинска болница гр. Велинград
1986 г. – 1989 г.  Общинска болница гр. Гоце Делчев
                                        

Участия в научни форуми / конгреси:

09/2013 Годишна среща на ЕАSD, Барселона
04/2012 XV Национален Симпозиум по Ендокринилогия, Пловдив
03/2012 IV Интернационална Конференция АDIT
04/2011 XIII Европейски Конгрес по Ендокринология /ЕСЕ/-Ротердам
03/2011 III Интернационална Конференция ADIT

Членство в съсловни организации и научни дружества:

Обратно към екип