Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
д-р Татяна Захариева Fade

д-р Татяна Захариева

Специалност: гастроентерология

Образование:

1988 г. – 1994 г.  Висш  Медицински  Университет гр. София

1995 г. – 1999 г.  ВМИ гр. София. Катедра Пропедевтика на Вътрешните болести

2000 г. – 2002 г. УМБАЛ Царица Йоанна  гр. София. Специализация по  гастроентерология

2004 г. – 2005 г. Югозападен Университет Неофит Рилски гр.Благоевград - Стопански факултет. Магистратура  здравен мениджмънт.

 

Професионален опит:

1994 г. – 2008 г.   IV  МБАЛ  гр. София –Лекар ординатор във  Вътрешно отделение  и гастроентерологичен сектор.  

2005 г. – МБАЛ Доверие  гр. София - Отделение по Гастроентерология.

 

 

Квалификация:

2001 г. Аcademic Medical Centre ,  Amsterdam. Department of Gastroenterology. EUS , ERCP.

2003 г. University Hospital Zwolle- Nitherlands, Гастроентерологичен курс.

2004 г. Военно медицинска  Академия – София.

Горна и долна  ендоскопия.

2007 г.  Медицински Университет – София:

Конвенционална  ехография – Абдоминална  ехография   и повърхностни структури – първо ниво.

Абдоминална доплерова ехография – второ ниво.

Интервенционална и ендоскопска абдоминална ехография – трето  ниво.

Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – първо ниво.

 

Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – второ ниво.

Обратно към екип