Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
  • Запишете час:

    02/40 36 100
  • Работим с:

Екип

д-р Йордан Бирданов Fade

д-р Йордан Бирданов

Специалност: Хирургия

 

Образование:

2007 г. Придобита специалност „Хирургия“, Медицински университет – София

2005 г. Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт, Медицински университет – София

1994 г. – 2000 г. Диплома за завършено висше образование, Медицински университет – София

1987 г. – 1992 г. Национална гимназия за древни езици и култура „Константин Кирил Философ“

 

Професионален опит:

От 2011 г. до 2018 г. Началник хирургично отделение МБАЛ „Доверие“

2006 г. – 2011 г. Лекар – хирург, Хирургично отделение на МБАЛ „Доверие

2005 г. - 2006 г. Лекар – ординатор, Хирургично отделение на IV МБАЛ

2003 г. - 2004 г. Лекар – ординатор, Клиника по обща и ендоскопска хирургия на УМБАЛ „Св.Анна”

2001 г. - 2002 г. Лекар, „Дом за стари хора”, Горна баня

2000 г. - 2001 г. Център за спешна медицинска помощ, София-област                      

 

Специализации и курсове в България:

2011 г. Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия Iво ниво, Медицински университет - Плевен

2011 г. Курс по абдоминална ехография, Медицински университет - София

2011 г. Индивидуално обучение по панкреатична хирургия, Медицински университет - София

2011 г. Индивидуално обучение по жлъчно-чернодробна хирургия, Медицински университет - София

2004 г. Лапароскопска холецистектомия, Клиника по Обща и Ендоскопска хирургия - УМБАЛ „Св.Анна’ - София

 

Специализации и курсове в чужбина:

2014 г. Course of HAL(Haemorrhoidal Artery Ligation) – RAR (Recto – Anal Repair), Vienna, Austria

2013 г.  Advanced course “New perspectives in hepatobilliary surgery”, IRCAD, University of Strasbourg, France

2013 г.  Da Vinci System training as a console surgeon,Gent, Belgium

2012 г. Laparo-Endoscopic single-site surgery (LESS), Aberdeen Royal Infermery, Scotland

2012 г. THD: Mini-invasive surgery for the treatment of haemorrhoides, Dominico Gemeli Hospital, Rome, Italy

2009 г. Laparoscopic Colo-rectal Masterclass Minimal Access Therapy Training Unit, Postgraduate Medical School, Gilford, England

2008 г. Laparoscopic surgery at the European School of Laparoscopic Surgery, Saint – Pierre University Hospital, Brussels, Belgium

2008 г. Intensive Course in Laparoscopic  General Surgery, EITS, IRCAD, Louis Pasteur University – Strasbourg, France

 

Научни публикации и участия в научни конгреси:

Над 10 участия в научни конференции по миниинвазивна хирургия. Редица научни публикации в български и международни специализирани издания. Участия в национални конгреси по хирургия с международно участие.

 

 

 

Обратно към екип