Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
д-р Аниел Махленски Fade

д-р Аниел Махленски

Специалност: Кардиология

 

Образование:

2005 г. Придобита специалност "Кардиология"

1993 г. Продобита специалност "Вътрешни болести“

 

Професионален опит:

От 2008 г. Кардиолог в Медицински център „Доверие“

От 2014 г. Кардиолог в „13 ДКЦ“, гр. София  

2008 г. – 2014 г. Кардиолог в МБАЛ „Доверие“

2011 г. – 2013 г. Кардиолог в МБАЛ „Люлин“ АД, гр. София

2010 г. – 2011 г. Кардиолог в МБАЛ „Св. София“ ЕООД, гр. София

2005 г. – 2008 г. Кардиолог в МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Дупница

1993 г. – 2005 г. Завеждащ „Ветрешно отделение“ в МБАЛ – Радомир, гр. Радомир

1988 г. – 1993 г. Ординатор „Вътрешно отделение“ в ОБ – Радомир, гр. Радомир

 

Квалификационни курсове:

·         Ехокардиография

·         Абдоминална ехография

·         Холтер – ЕКГ; Холтер – РР

·         Велотест

 

·         Медицински мениджмънт

 

Обратно към екип