Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Д-р Иван Панов Fade

Д-р Иван Панов

Образование:

2018 г. Придобита квалификация по Ехокардиография – експертно ниво

2007 г. Придобита квалификация по Ехокардиография – базово ниво

2003 г. Придобита специалност по кардиология

2001 г. – 2002 г. Университетска болница „Хадаса“, Йерусалим, Израел, едногодишна програма за специализация по кардиология

1999 г. Придобита специалност по вътрешни болести

1988 г. – 1994 г. Магистър лекар, МУ гр. София

1983 г. – 1988 г. Гимназия с преподаване на немски език „Карл Либкнехт“, гр.София

 

Професионален опит:

От 2021 г. МЦ „Доверие” АД, гр. София, лекар кардиолог

2015 г. – 2020 г. СМБАЛ  “Св.Георги”, гр. Перник, лекар кардиолог

2013 г. – 2015 г. УМБАЛ „Св. Анна”, гр. София, Клиника по вътрешни болести, Второ отделение

2011 г. – 2013 г. Отделение по функционална кардиология в регионална болница Блекинге, гр. Карлскрона, Швеция

2007 г. – 2018 г. Главен изследовател и подизследовател в клинични проучвания

2005 г. – 2011 г. УМБАЛ „Св. Анна“, клиника по кардиология, интензивен кардиологичен сектор, гр. София

1998 г. – 2011 г. Сектор „Сърдечно-съдова система“ на Център по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Александровска“, участие в екип по нуклеарна кардиология

1997 г. – 1998 г. Кардиологичен рехабилитационен център към УМБАЛ „Александровска“, гр. Банкя

1995 г. – 2004 г. Интензивно отделение на КПВБ, УМБАЛ „Александровска“, гр. София

 

Допълнителни квалификации:

2009 г. Участие в тематичен курс по „Кардиологична образна диагностика“ (нуклеарна кардиология и СТ), организиран от Европейско дружество по кардиология

1994 г. Факултативен курс по тропическа медицина

 

Членства:

Лекари без граници

Български лекарски съюз

Интернационална медицинска асоциация България - ИМАБ

 

Притежава компютърна грамотност

Владее английски и немски език

 

Обратно към екип