Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
д-р Мая Тодорова Fade

д-р Мая Тодорова

Специалност: кардиология

 

Образование:

1987 г. Придобита специалност по кардиоревматология

1985 г. придобита специалност по вътрешни болести

1979 г. – 1977 г. „Висш Медицински Университет“- София – магистър по медицина

 

Професионален опит:

От 2008 г. до момента лекар кардиолог в МЦ  „Доверие” АД

2000 г. – 2007 г. лекар кардиолог, „Ал Дамер Център”, Кувейт

1987 г. – 2002 г. главен асистент в клиника по кардиология, МУ София

1985 г. – 1987 г. страши асистент в клиника по кардиология, МУ София

1982 г. – 1985 г. асистент в клиника по кардиология, МУ София

1981 г. – 1982 г. лекар ординатор по вътрешни болести, I-ва Градска болница, София

1977 г. – 1981 г. лекар ординатор по вътрешни болести, СКК „Момин Проход”

 

Специализация и сертификати:

1996 г. специализация по неинвазивни методи  в кардиологията, Париж, Франция

1985 г. – 1986 г. специализация по интракардиална електрофизиология и ритмология, Париж, Франция

 

Други квалификации:

Владеене на методите на неинвазивната диагностика в кардиологията – ехография, Холтер – ЕКГ, Холтер – АН, ВЕТ, ТЕТ

Преподавателска практика със студенти по медицина, специализанти по вътрешни болести и по кардиология

Над 40 публикации и участия в медицинската литература и медицинкси форуми /вкл. 2 участия в медицински монографии и в 4 публикации в мецдународни медицински списания/

Владее английски, френски, руски и арабски език

 

 

Обратно към екип