Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
д-р Даниела Венелинова Fade

д-р Даниела Венелинова

Специалност: Офталмология

 

Образование:

2006 г. Придобита специалност "Офталмология"

1988 г. Медицински университет, гр. Плевен

 

Професионален опит:

От 2012 г. Медицински център "Доверие", гр. София

1998 г. - 2012 г. Медицински център, гр. Никопол

                                         

Членство в съсловни организации и научни дружества:

·        Глаукомна асоциация
·        Българско офталмологично дружество

 

Квалификационни курсове:

·         Заболяване на ретината

·         Периферни ретинални дегенерации
·         Глаукома

Обратно към екип