Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
д-р Светла Маркова Fade

д-р Светла Маркова

Специалност: ортопедия и травматология

 

Образование:

1983 г. ВМИ София – Специалист по ортопедия и травматолофия

1976 г. „Висш Медицински Институт“- София – магистър по медицина

 

Професионален опит:

2012 г. МБАЛ „Доверие“ – София – лекар ортопед травматолог

2005 г. – Медицински Център за извънболнична помощ „Медива“ - София

2000 г. – 2010 г. Специализирана болница по Ортопедия „БУЛ-ПРО“ - София – завеждащ ортопетично отделение

1980 г. Специализирана болница по Протезиране – София – главен асистент

1977 г. Институт по ортопедия „Професор Б. Бойчев“ – асистент в клиника по протезиране

 

Специализация и сертификати:

С богат опит по обща ортопедия, ортотика, протезиране и подиатрия

 

Други квалификации:

ВМИ София – Сертификат по Артроскопия

ВМИ София – Сертификат по Ендопротезиране на стави

Вледее руски и английски език

Компютърна грамотност

Обратно към екип