Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
д-р Ралица Калинова Fade

д-р Ралица Калинова

Специалност: Детски болести

 

Образование:

2010 г. Придобита специалност „Детски болести“

1999 г. Медицински университет, гр. София

 

Професионален опит:

От 2014 г. Медицински център „Доверие“

2008 г. - 2014 г. Лекар-Ординатор в Детска клиника на V МБАЛ, гр. София

2002 г. - 2008 г. Лекар-Ординатор и Ръководител сектор СПМК към Банка за майчина кърма на Комплекс за детско хранене, гр. София

2001 г. - 2002 г. Лекар към плувен комплекс „Мария Луиза“, гр. София

                         

Квалификационни курсове:

·         Курс по детска абдоминална ехография

Обратно към екип