Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN

Екип

д-р Ангел Георгиев Fade

д-р Ангел Георгиев

Образование
2003 г. Придобита специалност "Урология"
1996 г. Медицински университет, гр. Плевен

Професионален опит
От 2005 г. МБАЛ "Доверие"
2004 г. - 2005 г. Уролог, ДКЦ I, гр. Плевен
2004 г. - 2005 г. Уролог, МЦ "Екзакта Медика", гр. Плевен
1999 г. - 2003 г. Ведомствен лекар, "Нина" ООД, гр. Плевен
1998 г. - 1999 г. Ординатор, Клиника по Урология към МУ, гр. Плевен
1998 г. Участъков терапевт, I градска поликлиника, гр. Плевен

Участия в научни форуми / конгреси

  • 2000 г. VI Национална Конференция по ултразвук в медицината, гр. Созопол


Квалификационни курсове

  • 12/2010 - 01/2011 Екстракорпорална литотрипсия на пикочни камъни в урологията (ЕЛПК)
  • 01/2010 Правоспособност за извършване на диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол
  • 11/2005 Стандарти за комплексно, оперативно, химиотерапевтично и лъчево лечение на основните онкологични локализации
  • 11/2001 Топографска анатмия и хирургия на органите в малкия таз
  • 05/2001 Конвенционална ехография в нефрологията
  • 02/2001 Трансуретрална диагностика и лечение на шийката на пикочния мехур и простатната жлеза
  • 02/2001 Интервенционален ултразвук в урологията
  • 09/2000 Курс по ехографска диагностика

 

Обратно към екип