Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Анестезиология и интензивно лечение
Начало/Анестезиология и интензивно лечение

Анестезиология и интензивно лечение

Отделението по анестезиология и интензивно лечение представлява високо-специализирана структура, която чрез приложение на съвременни методи и технологии осигурява регулярното протичане на лечебните процеси в болницата. Отговорностите му включват:

·         Активно участие в лечебно-диагностичната дейност на пациентите, приети в болницата за активно лечение;

·         Осигуряване на адекватна и безопасна анестезия на приетите за оперативно лечение пациенти;

·         Осигуряване на извеждане от анестезия на пациентите до тяхното пълно възстановяване;

·         При необходимост - прилагане на диагностични и терапевтични дейности за възстановяване на основните жизнени функции (кардиопулмонална ресусцитация);

·         Диагностика и лечение на критичните нарушения в жизнено-важните функции на пациентите.