Екип

Нашите специалисти
Д-р Аниел Махленски

Д-р Аниел Махленски

Биография

Владеене на методите на неинвазивната диагностика в кардиологията – ехография, Холтер – ЕКГ, Холтер – АН, ВЕТ, ТЕТ

Преподавателска практика със студенти по медицина, специализанти по вътрешни болести и по кардиология

Над 40 публикации и участия в медицинската литература и медицински форуми /вкл. 2 участия в медицински монографии и в 4 публикации в международни медицински списания/


Образование
 • 2005 г. Придобита специалност "Кардиология"

 • 1993 г. Придобита специалност "Вътрешни болести“

 • Ехокардиография

 • Абдоминална ехография

 • Холтер – ЕКГ; Холтер – РР

 • Велотест

 • Медицински мениджмънт

Професионален опит:
 • От 2008 г. Кардиолог в Медицински център „Доверие“

 • От 2014 г. Кардиолог в „13 ДКЦ“, гр. София  

 • 2008 г. – 2014 г. Кардиолог в МБАЛ „Доверие“

 • 2011 г. – 2013 г. Кардиолог в МБАЛ „Люлин“ АД, гр. София

 • 2010 г. – 2011 г. Кардиолог в МБАЛ „Св. София“ ЕООД, гр. София

 • 2005 г. – 2008 г. Кардиолог в МБАЛ „Св. Иван Рилски“, гр. Дупница

 • 1993 г. – 2005 г. Завеждащ „Вътрешно отделение“ в МБАЛ – Радомир, гр. Радомир

 • 1988 г. – 1993 г. Ординатор „Вътрешно отделение“ в ОБ – Радомир, гр. Радомир

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки