Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Физикална и рехабилитационна медицина
Начало/Физикална и рехабилитационна медицина

Физикална и рехабилитационна медицина

В работата си лекарите на МК “Доверие” изготвят за всеки пациент индивидуална рехабилитационна програма в последователност, обем и дозировка според състоянието му - снетия при прегледа рехабилитационен потенциал и диагностицираната патологична находка. Съобразяват се всички показания, противопоказания и възможни странични ефекти. Включва се съчетано или самостоятелно приложение на физикалните фактори. Дават се препоръки за подходящ хранителен и двигателен режим в ежедневието.

Медицински дейности

1. Кинезитерапия

·         Активна кинезитерапия
-          Лечебна физкултура
-          Ерготерапия (трудотерапия)
-          Поетапна вертикализация и обучение в ходене
-          Обучение в ползване на протези

·         Пасивна кинезитерапия
-          Лечебен масаж със специализирани техники
-          Мануална терапия
-          Механотерапия - апаратен масаж
-          Позиционна терапия
-          Разгърната дихателна рехабилитация

·         Специализирани кинезитерапевтични дейности:
-          ПИР (Постизометрична релаксация)
-          ПНМУ (Проприоцептивно нервно-мускулно улесняване)

2. Електротерапия

·         Електро-лечение с ниско, средно и високочестотни токове
·         Магнитотерапия
·         Лазерна терапия и лазерпунктура

3.  Светло лечение - инфраруж и ултвавиолетово облъчване

4.  Термотерапия – топлотерапия и криотерапия

5.  Инхалационна терапия

6.  Апаратен лимфен дренаж

7.  Ултразвукова терапия

Лекувани заболявания
-          Заболявания на централната нервна система– с акцент на последици от мозъчно-съдовата болест, множествена склероза, болест на Паркинсон, други паралитични синдроми и други болести на гръбначния мозък, последици от травми на главата, шията и тялото
-          Заболявания на черепномозъчните нерви: невралгия на тригеминалния и окципиталния нерв, неврит на лицевия нерв
-          Заболявания на периферната нервна система –радикулити, радикулоневрити и полиневропатии, травматични увреди на периферните нерви
-          Състояния след операция по повод на дискова херния
-          Заболявания на опорно-двигателния апарат: фрактури, дисторзии, луксации, контрактури,сколиози , остеопороза, тендинити, периартрити и др.
-          Артроревматични заболявания-ревматоиден артрит, подагра, псориатичен артрит, остеоартрози
-          Заболявания на ДС- ХОББ, пневмонии
-          Заболявания в детската възраст
-          Възпалителни заболявания на уши(отит, неврит на слуховия нерв ), нос(ринит, синуит) и гърло (тонзилит, фарингит, ларингит)
-          Очни заболявания
-          Акушеро – гинекологични заболявания – възпалителни, следоперативни сраствания, стерилитет
-          Урологични заболявания - хронични простатити, инконтиненция
-          Кожни заболявния – акне, псориазис,склеродермия, херпес зостер
-          Рехабилитация на оперирани болни
-          Рехабилитация на обменните заболявания
-          Лечение на рани /диабетни рани, инфектирани оперативни рани, трофични рани/
-          Лечение на цикатрикси
-          Лечение на болката

Нашите пациенти
·         Стационарни пациенти от всички отделения - на оперираните в болницата в рамките на клиничната пътека се провежда най-ранна рехабилитация, съобразена с рехабилитационния потенциал и съвременните медицински стандарти.
·         Пациенти насочени от общопрактикуващи лекари и лекари специалисти с направление № 3.
·         Клиенти на доброволните здравноосигурителни фондове, с които МБАЛ „Доверие” има сключен договор.

Предлага се и опцията за прием на пациенти за физиотерапия и срещу заплащане. С утвърдените цени за съответните дейности може да се запознаете на гише Регистратура – тел. 02 / 40 36 100, както и информационното табло във фоайето на медицинския комплекс

Отделението разполага със съвременна апаратура с високоефективни характеристики, която обхваща целия диапазон на физикалната медицина.

Други програми за лечение
·         Апаратен лимфен дренаж при пациенти с лимфен застой на горните и долните крайници след онкологични операции и с козметична цел при целулит.
●         Групова и индивидуална кинезитерапия при деца с гръбначни изкривявания.
●         Групова и индивидуална кинезитерапия при пациенти с обезитас.
●         Апаратна физиотерапия и индивидуална кинезитерапевтична програма за трениране на мускулите на тазовото дъно при пациенти с инконтиненция /незадържане/  на урина.