Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Кабинет по пулмология и фтизиатрия
Начало/Кабинет по пулмология и фтизиатрия

Кабинет по пулмология и фтизиатрия

Пулмологията (или Пневмологията и фтизиатрията) е наука, която се занимава с лечение и профилактика на заболяванията на дихателната система, в частност белите дробове. 

 

Най-честите заболявания са: хроничен бронхит; хроничен обструктивен бронхит, бронхиална астма; белодробен емфизем; пневмонии с всичките им разновидности; плеврити /вирусни, туберколозни и др./; белодробна и извънбелодробна туберколоза, саркоидоза, доброкачествени и злокачествени заболявания на дихателната система.