Клинична лаборатория

;

Началник лаборатория: д-р Светлана Кръстева

 

Проверка на резултати от проведени изследвания тук.

Клиничната лаборатория на медицински комплекс „Доверие“ предлага широк набор от изследвания извършвани от опитни лаборанти чрез съвременни методи. Поддържа се тясна връзка с екипите от всички специалности, а модерната апаратура и стриктните процедури по контрол на качеството гарантират висока достоверност на резултатите. Обслужват се и пациенти насочени от други лечебни заведения, клиенти на доброволни здравноосигурителни фондове и самонасочили се пациенти на платен прием.


В клиничната лаборатория се изработва пълна гама от:

 • клинико-химични изследвания - субстрати, ензими, електролити, микроелементи, липиден статус

 • хематологични и цитологични изследвания
 • кръвосъсирване
 • хормони и туморни маркери

 • урина и телесни течности

 • имунологични изследвания

 • функционални тестове

 • гликирани белтъци


Полезна информация
Екипът на МК "Доверие" се грижи за здравето на пациентите си, като им осигурява не само висококачествена медицинска помощ, но и максимално добро съпътстващо обслужване. Разработихме и внедрихме система за получаване и анализ на обратната връзка от пациентите. Чрез нея всички мнения и препоръки достигат до управленските екипи. По този начин очакванията и реалните нужди на пациентите на болница "Доверие" взимат ключова роля при оценката на работата на медицинския комплекс и взимането на най-правилните решения.

Ръководните принципи в работата на екипа на МК "Доверие" са:


Безотказност
Професионализъм
Качество
Коректност
Висок морал, Човещина и Етика

Микробиологична лаборатория

;

Полезна информация:

Лаборатория по трансфузионна хематология

;

Началник лаборатория: д-р Ангел Стоименов

 

МБАЛ „Доверие” е сред малкото частни болници в гр. София, разполагащи със собствена лаборатория по трансфузионна хематология. Чрез нея на територията на комплекса са осигурени своевременна медико-диагностична дейност, снабдяване с кръв и кръвни продукти, консултации и хемотрансфузионна терапия на пациентите съгласно всички изисквания на добрата лабораторна практика.


Извършват се:


 • определяне на кръвни групи, подгрупи и фенотипове;
 • определяне на антитела и подбор на кръв за всеки отделен пациент;
 • разширени проби за съвместимост на всички приематели;

 • осигуряване на доставка, съхранение, поддържане на резерв и експедиране на кръв и кръвни продукти;
 • оптимизиране на клиничното приложение на кръв и кръвни продукти и трансфузионен надзор с цел осигуряване и поддържане на качеството му;
 • оказване на консултативна помощ по отношение дейностите на трансфузионната хематология.

Всички дейности се извършват съгласно изискванията на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и медицински стандарт „Трансфузионна хематология”.Образна диагностика

;

Лаборатория по хистология и цитология

;
В лабораторията се извършват всички цитологични и хистологични тъканни изследвания, които обхващат широк диапазон от заболявания:

В клиничната лаборатория се изработва пълна гама от:

 • онкологични

 • хирургични
 • гинекологични
 • гастроентерологични
 • дерматологични
 • ортопедични

Структура
Материалите се получават от консултативните кабинети, манипулационните и операционните зали на съответните отделения. Благодарение на модерната апаратура обработката им е много бърза. Това е неоспоримо удобство при извършването на спешни интраоперативни изследвания - при заболяване на гърда, яйчник или дебело черво, например, изследването може да бъде извършено до 10 минути от постъпването на материала от операционния блок.

Предлага се и възможността за обработка и диагностика на биопсии и цитологични материали и от външни структури – болници, центрове или частни кабинети, както и опцията за консултация на готови препарати.

Резултати

Годишно в лабораторията по хистология и цитология се обработват над 24,000 изследвания.

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки