Защо е необходима психологичната помощ в болнични условия?

За никого не е изненада, че престоят, посещението и въобще асоциацията за болница все още буди у човек неприятно преживяване и обикновено се свързва повече с мъка, отколкото радост. Независимо от това обаче, лечебното заведение е част и необходимост от живота на всеки от нас и е в името на живота.

 

В съвременните условия на стрес, прекалено и разнородна информация, сблъскването  със специфичните условия на различните среди, все повече налага практическото значение на това да получиш и дадеш психологическа помощ и подкрепа. Независимо от всички грижи обаче лечението само по себе си е стресово преживяване и води след себе си често тревожност, уязвимост, несигурност, страх. Това е мястото, в което хората са в контакт със собственото или това на близък страдание, а понякога дори и със смъртта. Ето защо да допускаме, че грижата за пациента се изчерпва само до физическото, би било погрешно и не до там професионално.

 

Психологическата помощ е необходимост, спомагаща както в самия лечебен процес, така и в рехабилитационен и възстановителен аспект.

 

Комплексността на едно лечение трябва да ангажира всички структури и да се вземат предвид всички фактори, способни да допринесат за успешността му. Психологическата помощ може да бъде свързана както с подкрепата на пациента, така и с неговото обучение и подготовка за случващото му се. Много често липсата на информация между медицинските екипи, а и директно с пациента го объркват, плашат и карат да се чувства несигурен и неразбран. Терапията и психологическото пространство като цяло, е мястото, където тези емоции могат да се облекат в думи.

 

Какво може да даде психологическата помощ в болнична среда? – подкрепа, информираност, знание, помощ и консултиране, терапия и разбиране.

 

Не по-малко важен акцент от работата на клиничния психолог е и работата с близките и ангажирането на другите. Много често болният е придружаван и близките му са изправени пред сходни емоции на неяснота, страх, гняв, тревога и др. Ето защо е добре да ги съпровождаме и да правим този процес максимално приемлив и разбираем. Използването на ресурсите на близките е съществен момент в обгрижването и възстановяването на болния. Когато говорим за хронично болни пациенти, тежко следоперативно състояние и други, общуването с близките е от първостепенно значение.

Тук можем да включим и свиждането, като ключов момент за психологическото спокойствие на болния, не само от гледна точка на това, че има възможност да види близките си, но и да получи информация от тях за външния свят и състоянието си. Инструментите, с които един клиничен психолог борави, за да предложи комплексна помощ са от широк спектър. Включват различни видове тестове, проективни методики, диагностично интервю, кризисни интервенции, музикотерапия, изкуство, техники за релаксация и много други.  Това подобрява, улеснява и повишава валидността на работата.

 

Чрез психологическото консултиране ние помагаме на пациента да разбере своите емоции, да вземе решения и да обмисли действията си в една защитена среда. 

 

Помагаме му чрез обучителни материали да се запознае максимално с това, през което преминава. Това от своя страна помага да се развие личността и да се повиши ресурса и механизмите им за справяне. Обръща се внимание на интерпретирането на поднесената информация. В опита много често става ясно, че хората не разбират и са склонни да изкривяват или преувеличават случващото се. Това от своя страна води до повишаване на напрежението, увеличаване на защитите им и би могло да повлияе и самия лечебен процес. Ето защо концептуализирането на преживяването е в помощ на личността да открие сила. Можем да съпоставим психологическото консултиране с операционализиране на проблема с всичките му детайли.

 

Проблемите, с които един психолог се сблъсква са тревогата, страха, емоционална болка, липсата на мотивация на болния, съпротиви и други. Много проучвания показват, че хора, преминали хирургично лечение например се възстановяват много по-бързо и по-добре, ако преди това са получили подкрепа и информираност. Те биват по-спокойни и сигурни по време на процедурите, не рядко скъсяват възстановителния си период и биват изписвани по-рано в сравнение с хора, които не са получили такава.

 

Психотерапевтичното консултиране в болнични условия по своята същност е вид кризисно консултиране. Обикновено не подлежи на рамки, би могло да се изпълни на практика навсякъде, дори и да няма обособен кабинет за това. Продължителността на процеса е различен, зависи от множество фактори и често би могъл да бъде прекъсван, от належащи медицински манипулации. Въпреки това, необходимостта му е доказана и в помощ на човек да разбере, че не е сам, въпреки, че пациентите често се чувстват несигурни и неразбрани.

Клиничният психолог акцентира на силните страни и способностите за справяне на личността на пациента. Партнира му в опита за разрешаването на кризите. Държи фокуса в настоящето, за да се почувства човек сигурен и да намали тревожността му. Едва когато се доближи до нормалното или близки до него психологично функциониране на човека, може да се говори за успешно кризисно консултиране.

 


Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки