Екип

Нашите специалисти
Д-р Огнян Златев, д.м

Д-р Огнян Златев, д.м.

Владее руски и английски език

Биография

Научна дейност:

25 публикации в български и международни списания

Участия в български и международни научни форуми

Автор на Метод за ранна диагностика и динамичен мониторинг на острата исхемия на крайниците, базиран на специфични биомаркери на патологичния процес.

 

Преподавателска дейност:

16 години преподавателски стаж

 

Участие в научни организации:

Българско дружество по съдова хирургия и ангиология


Образование
 • 2017 г.   Придобита научна степен „доктор“ по медицина

 • 2014 г.   Магистър по „Право”, ЮЗУ

 • 2002 г.   Придобита специалност „Военна хирургия”, ВМА - София

 • 1999 г.   Придобита специалност „Съдова хирургия”, ВМА - София

 • 1996 г.   Придобита специалност „Обща хирургия”, ВМА - София

 • 1989 г.   Магистър по „Медицина“, Медицински университет - Плевен

 • Доплерсонографска диагностика на периферните съдови заболявания
 • Невросонография
 • Ендоваскуларен курс
 • Курс по рентгенология и сертификат за работа с рентген за нуждите на ендоваскуларната хирургия
 • Здравен мениджмънт
 • Мастър клас Берлин - Профилактика и лечение на ДВТ и ВТЕ с LMW антикоагуланти
 • Ендоскопска холецистектомия
 • Хирургия на дебелото черво
Професионален опит:
 • 2012 г. – 2018 г.   Началник на Отделение по съдова хирургия, ВМА - София

 • 2004 г. – 2012 г.   Главен асистент в Клиника по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ВМА - София

 • 1996 г. – 2004 г.   Асистент в Клиника по сърдечно-съдова хирургия и ангиология, ВМА, гр. София

 • 1993 г. – 1996 г.   Клиничен ординатор по обща хирургия, ВМА - София

 • 1991 г. – 1993 г.   Началник на полкови медицински пункт , гр. Свищов

 • 1989 г. – 1991 г.   Ординатор по хирургия в Районна болница, гр. Свищов

Участие в клинични проучвания:

 • 1998 г. – 2000 г. Фаза II и фаза III на солидните тумори

 • 1999 г. – 2001 г.  Фаза III  Хронична миелогенна левкемия и нехочкинови лимфоми

 • 2006 г. – 2008 г. Фаза III  Лечение на  анемия при карциномно болни пациенти

 • 2009 г. – 2011 г. Фаза III  Множествен  миелон киназни инхибитори и бифосфонати

 • 2010 г. – 2013 г. Фаза III Хронична лимфоцитна левкемия – лечение с  Леналидомид

 • 2011 г. – 2013 г. Фаза III Хронична лимфоцитна левкемия – поддържащо лечение с Мабтера

 • 2011 г. – 2013 г. Фаза III Захарен диабет – лечение с  GLP – аналог

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки