Екип

Нашите специалисти
Д-р Таня Захариева

Д-р Таня Захариева

Биография


Образование
 • 1988 г. – 1994 г.  Висш  Медицински  Университет гр. София

 • 1995 г. – 1999 г.  ВМИ гр. София. Катедра Пропедевтика на Вътрешните болести

 • 2000 г. – 2002 г. УМБАЛ “Царица Йоанна ”  гр. София. Специализация по  гастроентерология

 • 2004 г. – 2005 г. Югозападен Университет “Неофит Рилски” гр. Благоевград - Стопански факултет. Магистратура  здравен мениджмънт.

 • 2001 г. Аcademic Medical Centre ,  Amsterdam. Department of Gastroenterology. EUS , ERCP.

 • 2003 г. University Hospital Zwolle- Nitherlands, Гастроентерологичен курс.

 • 2004 г. Военно медицинска  Академия – София. Горна и долна  ендоскопия.

 • 2007 г.  Медицински Университет – София:

  Конвенционална  ехография – Абдоминална  ехография   и повърхностни структури – първо ниво.

 • Абдоминална доплерова ехография – второ ниво.

 • Интервенционална и ендоскопска абдоминална ехография – трето  ниво.

 • Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – първо ниво.

 • Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия – второ ниво.

Професионален опит:
 • 1994 г. – 2008 г.   IV  МБАЛ  гр. София –Лекар ординатор във  Вътрешно отделение  и гастроентерологичен сектор.  

 • 2005 г. – МБАЛ “Доверие”  гр. София - Отделение по Гастроентерология.

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки