Екип

Нашите специалисти
Д-р Алексанъдър Фудулски

Д-р Александър Фудулски

Биография


Образование
 • 2004 г. УМБАЛ „Царица Йоанна” – Придобита специалност по ортопедия и травматология

 • 1994 г. ВМИ гр. София – Магистър по медицина

 • 2006 г. СДК ”Шев на екстензорно сухожилие и сухожилно влагалище” МУ, София

 • 2007 г. Advanced European Course on Hand Surgery, Hajduszobozlo, Hungary

 • 2008 г. „MSA Hand”, Luxembourg

 • 2010 г. „Das schwierige Handgelenk”, Marbach, Deutschland,

 • 2012 г. Advanced European Course on Hand Surgery, Hajduszobozlo, Hungary

 • 2012 г. Курс по микрохирургия, МБАЛСМ „Пирогов”, София

 • 2008 г. СДК ”Ендопротезиране на стави” МУ, София

 • 2012 г. Primary and Revision Hip, Zimmer Institute, Zagreb, Croatia

 • 2013 г. Специализация по ендопротезиране на раменна става, Paris, France

 • 2017 г. Primary & Revision Knee, Zimmer Biomet Institute, Beirut, Lebanon

 • 2019 г. Direct Anterior Approach Total Hip Arthroplasty Course, Innsbruck, Austria

 • 2003 г. AO Kurs Prinzipien der operativen Frakturbehandlung, Davos, Schweiz

Професионален опит:
 • От 2020 г. МБАЛ „Доверие“ АД, лекар ортопед-травматолог

 • 2012 г. – 2020 г. МБАЛ „Полимед”, лекар ортопед-травматолог

 • 1998 г. – 2012 г. УМБАЛ ”Царица Йоанна”, Клиника по ортопедия и травматология, главен асистент

 • 1996 г. – 1998 г. Държавна университетска болница „Св. Ив. Рилски”, отделение по радиоизотопна диагностика, лекар-ординатор

Бюлетин

Медицински комплекс ДОВЕРИЕ 2024 All rights reserved.
За нас
Полезни връзки