Медицински комплекс ДОВЕРИЕ

EN
Начало/Ендокринологичен кабинет

Ендокринологичен кабинет

В ендокринологичния кабинет на медицински комплекс „Доверие” се извършва първична извънболнична медицинска помощ чрез модерни методи за ранна диагностика, подходящо терапевтично лечение и ефективна профилактика на пациента спрямо заболяването му.

 

Осъществяват се:

·         Обстоен клиничен преглед с цел установяване на физикален статус

·      Инструментални изследвания - определяне стойността на кръвната захар с глюкомер, снемане на неврологичен статус при пациент със захарен диабет, вземане на ранев секрет от язва при диабетно стъпало; ехография

·    Работа в тясно сътрудничество със специалистите от кабинетите по акушерство и гинекология, клинична лаборатория и образна диагностика, които от своя страна извършват необходимите допълнителни изследвания. Това включва:

-       показатели на кръвно и уринно ниво, включително хормонални изследвания и тестове с бърз резултат

-       ехографски и рентгенови изследвания

-       остеоденситометрия

·         Интерпретация на инструментални специализирани изследвания

·         Поставяне на диагноза

·         Изготвяне на индивидуален лечебен и профилактичен план

·         Периодичен контрол на състоянието на пациента и корекции на лечебния план